LOA SPORT 

9 Januari 2022 is  LOA SPORT terug in de ether  

 Iedere zondag avond van 7 tot 9 LOA SPORT

Tussen 7 en 8 de algemene sporten en van 8 tot 9 het voetbal overzicht. 

Presentatie Theo Pijpers,
techniek en presentatie Peter Raadjes