Gemeenteraadsvergaderingen

De L.O.A. zendt de vergaderingen van de Gemeenteraad en de Raadscommissie integraal uit.

Er wordt door de Gemeenteraad en de Raads- commissie gemiddeld twee keer per maand vergaderd.

Daarnaast zijn er vergaderingen van het Presidium. Het betreft hier vergaderingen die niet openbaar zijn. De L.O.A. kan deze vergaderingen dan ook niet uitzenden.

Voor het vergaderschema wordt verwezen naar de internetpagina van de Gemeente Ameland .

terug

raadszaal
gemeentehuis